Basic Learning

 • WW-2009 BEADS FRAME

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can use fingers

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นชุด Beads Frame ที่ได้รับความนิยมจากอดีตถึงปัจจุบัน เด็กๆจะได้สนุกสนานในการจับลูกปัดไม้ลากไปตามเส้นลวดรูปทรงต่างๆ ช่วยส่งเสริมการประสานงานระหว่างมือและสายตา พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับสีต่างๆ

  ขนาด : 25x30x28 cm.

  Packaging : Exhibition box

 • WW-3014 NEO XYLOPHONE

  อายุ : 24 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: I can a musician

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากเครื่องดนตรีคลาสสิคของไทย ทำให้ได้ของเล่นที่มีเอกลักษณ์ต่างจากของเล่นทั่วไป นำเสนอเสียงระนาดที่ทำให้เกิดความสุนทรีย์กับจิตใจของเด็กๆ
  • ส่งเสริมการประสานงานระหว่างมือและสายตา

  ขนาด : 22x33x9 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WED-3087 NEO SORTER

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can match & group

  คำอธิบาย :

  • กล่องหยอดตัวเล่นไม้ ฐานเอียงช่วยสร้างมุมมองรับสายตาขณะเล่น มีตัวเล่นรูปทรงเรขาคณิตขั้นพื้นฐาน 6 รูปแบบช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจับคู่รูปทรง เป็นของเล่นที่มีการออกแบบที่คลาสสิก!

  ขนาด : 15x18x14 ซม.

  Packaging : Closed Box

 • WW-4000 SPRINTER CATER

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can stand & walk

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นไม้สำหรับลากจูง เด็กๆจะสนุกกับการเดิน ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สร้างความสมดุลในการเดิน เด็กๆจะสนุกไปกับการเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้น และเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของของเล่นชิ้นนี้

  ขนาด : 10x29x8 ซม.

  Packaging : Window box

 • WW-1023 ROLLING SORTER

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can match & group

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นกล่องหยอดตัวเล่นไม้ มีตัวเล่นรูปทรงเรขาคณิตขั้นพื้นฐาน 6 รูปทรงช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจับคู่รูปทรง เรื่องของสี โดยจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในส่วนของกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับสิ่งของ และสายตาในการมองความแตกต่างของรูปทรงแต่ละรูปทรง เด็กๆสามารถสนุกสนานเพิ่มขึ้นเมื่อเอาตัวรูปทรงไม้หยอดลงในกล่องหยอดจนครบ แล้วตัวกล่องกลิ้งหมุนไป-มาเพื่อฟังเสียงตัวเล่นไม้กระทบกัน

  ขนาด : 15x15x12 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WED-3091 GEO SHAPE SORTER

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can match & group

  คำอธิบาย :

  • บล็อกไม้รูปทรงเรขาคณิตขั้นพื้นฐานที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการจับคู่รูปทรงและการเรียงลำดับ เป็นบล็อกที่มี 4 สี , 4 รูปทรง และ 4 ขนาดที่แตกต่างกัน จะช่วยให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับ ขนาด , รูปทรง และการเรียงลำดับ สามารถใช้เพื่อเล่นเป็นบล็อกก่อสร้างเพิ่มความสนุกสนานในการเล่น

  • ขนาด : 25x25x10 ซม.

  Packaging : Closed box

 • WW-1211 WHEELY DRAGON

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can sit & crawl

  คำอธิบาย :

  • สนุกกับรถไม้รูปมังกรขนาดพกพา
  • ส่งเสริมการประสานงานระหว่างมือและสายตา, พัฒนากล้ามเนื้อมือ
  • เป็นตัวมังกรที่น่ารักและมีสีสันสดใส ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ

  ขนาด : 8x13x11 cm.

  Packaging : Window Box

 • WW-1162 NEW STACKING RINGS

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: I can stack & sort

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นวงแหวนสวมหลัก ที่ได้รับความนิยมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยวงแหวนไม้สีสันสดใส 8 ชิ้น มีฐานโค้งเพื่อความปลอดภัยในการเล่น ช่วยกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับสี , การเรียงลำดับขนาดใหญ่-เล็ก และส่งเสริมการประสานงานระหว่างมือและดวงตา

  ขนาด : 9x9x19 ซม.

  Packaging : Window box

 • WW-1122 DUCK FAMILY

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can stand & walk

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นไม้สำหรับลากจูง เด็กๆจะสนุกสนานกับการเดินลากจูงครอบครัวเป็ดน้อย ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สร้างความสมดุลในการเดิน เด็กๆจะสนุกไปกับการเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นของครอบครัวเป็ดน้อย

  ขนาด : 8x24x8 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WED-3085 TOWER STAIR

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: I can stack & sort

  คำอธิบาย :

  • เป็นของเล่นรูปร่างที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งกระตุ้นให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการนับ การเรียงลำดับ และการจับคู่สี
  • ตัวเสาสามารถถอดออกได้ สามารถสลับตำแหน่งเสาได้หรือเมื่อเด็กล้มทับตัวเสาก็จะพับหลุดออกมา เพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กๆ

  Dimension : 7x30x18 cm.

  Packaging : Window Box

 • WED-3047 WAGGY GARDEN

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can match & group

  คำอธิบาย :

  • กล่องหยอดตัวเล่นไม้ ฐานเอียงช่วยสร้างมุมมองรับสายตาขณะเล่น มีตัวเล่นรูปทรงที่แตกต่างกัน 4 รูปทรงที่สอดแทรกลักษณะตัวแมลงอยู่ในแต่ละรูปทรงมีทั้งผึ้ง , หนอน , แมลงเต่าทองและหอยทาก ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในส่วนของกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับสิ่งของ และสายตาในการมอง เด็กๆสามารถสนุกสนานกับการจับพวกแมลงมาใส่ในกล่องหยอดจนครบ แล้วตัวกล่องกลิ้งหมุนไป-มาเพื่อฟังเสียงตัวเล่นไม้กระทบกัน

  ขนาด :15x15x17 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WED-3084 TRANSPORT MATCHING GAME

  อายุ : 24 ปี+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I love edutainment

  คำอธิบาย :

  • เกมจับคู่ที่มีเอกลักษณ์ เข้าใจได้ง่าย เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการเดินทาง,การขนส่ง เป็นของเล่นเพื่อฝึกออกกำลังนิ้วเพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียน โดยการลากตัวเล่นไปตามร่องที่มีลักษณะเหมือนตัวอักษรในรูปแบบต่างๆ และช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการวางแผน

  เริ่มต้น :

  • ตั้งโจทย์โดยการหมุนสามเหลี่ยมที่มุมขวาด้านบน ให้ รูป รถ , เรือ , เครื่องบิน เรืยงสีกันตามที่ต้องการ เพื่อเป็นโจทย์สำหรับการเล่น

  วิธีเล่น :

  • ลากตัวเล่นที่มีสีและรูปแบบที่เหมือนกันกับโจทย์ไปยังตำแหน่งที่ตรงกัน โดยลากไปตามร่องที่มีตัวเล่นอื่นขวางอยู่ ทำให้เด้กต้องหาวิธีแก้ไขเพื่อให้ตัวเล่นผ่านไปได้

  ขนาด : 23x35x4 ซม.

  Packaging : Window Box