WW-4513 VEGGIES BASKET
WW-4513_Veggies BasketWW-4513_Veggies Basket
WW-4513_Veggies BasketWW-4513_Veggies Basket
WW-4513_Veggies BasketWW-4513_Veggies Basket

WW-4513 VEGGIES BASKET

อายุ : 36 เดือน+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I love pretend play

คำอธิบาย :

  • ของเล่นตะกร้าผักสีสันสดใสช่วยให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่าง สีสัน  และชื่อของผักแต่ละชนิด  เด็กๆจะสนุกกับการตัด หั่น ผักเป็นชิ้นด้วยมีดไม้ และจะสนุกมากเมื่อเล่นร่วมกับชุดทำครัวของ Wonderworld

ขนาด : 13x14x6 cm.

Packaging : Net Bag + Swing Tag

SKU: WW-4513 Categories: , ,
  • Description

Product Description

Age : 36 m+

Child Development : I love pretend play

Description :

  • A basket of colorful wooden fruits enabling children to learn about shape, color and name of fresh vegetables. They will have endless fun cutting the produce into pieces with the wooden knife. Lots of fun can be had when played with as accessories to the Cooking Center and Wonder Shop.

Dimension : 13x14x6 cm.

Packaging : Net Bag + Swing Tag