Basic Learning

 • WW-1525 PUPPY CAR

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can sit & crawl

  คำอธิบาย :

  • รถไม้ขนาดกะทัดรัดที่มีตัวละครที่น่ารักและสีสันสดใสช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆและให้ความสนใจกับของเล่น   ที่หยิบจับได้ถนัดช่วยเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมือและสายตา

  ขนาด : 5x11x8 cm.

  Packaging : Header card

 • WW-1210 WHEELY PUPPY

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can sit & crawl

  คำอธิบาย :

  • สนุกกับรถไม้รูปทรงสุนัขขนาดพกพา
  • ส่งเสริมการประสานงานระหว่างมือและสายตา, พัฒนากล้ามเนื้อมือ
  • เป็นตัวสุนัขที่น่ารักสดใส ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ

  ขนาด : 8×13.5×9 cm.

  Packaging : Window Box

 • WW-1555 WONDER WALKER

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: I can stand & walk

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นรถเข็นสำหรับเด็กเล็ก ช่วยพัฒนาทักษะการเดิน มีระบบควบคุมความเร็วเพื่อประคองไม่ให้เด็กล้มคว่ำไปข้างหน้า
  • สามารถปรับให้รถเข็นวิ่งเร็วขึ้นได้ เมื่อเด็กเดินได้คล่องแล้ว
  • มีพื้นที่ให้ใส่สิ่งของต่างๆที่เด็กต้องการพาไปด้วยกัน

  ขนาด : 35×39.5×42.5 ซม.

  Packaging : Closed Box

 • WW-1195 TWIST ‘N’ ROLL

  อายุ : 3 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can reach & grasp

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นที่ใช้เล่นในมือ เด็กเล็กสามารถเอานิ้วเกี่ยวจับของเล่นได้อย่างง่ายดาย เขย่าเพื่อให้เกิดเสียง สร้างความน่าสนใจ พัฒนาทักษะการได้ยิน เสริมสร้างทักษะการประสานงานระหว่างมือและตา ของเล่นชิ้นนี้มีความยืดหยุ่นไม่เป็นอันตรายกับเด็กเล็ก

  ขนาด : 12x12x11 ซม.

  Packaging : Header card