Basic Learning

 • WW-1161 NEW POSTING HOUSE

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can match & group

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นกล่องหยอดตัวเล่นไม้รูปทรงบ้าน มีตัวเล่นรูปทรงเรขาคณิตขั้นพื้นฐาน 6 รูปทรง รูปทรงต่างๆจะอยู่ด้านบนของหลังคาบ้าน เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจับคู่รูปทรง เรื่องของสี ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในส่วนของกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับสิ่งของ และสายตาในการมองความแตกต่างของแต่ละรูปทรง

  ขนาด : 17x19x15 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WED-3072 ROLLING BALL

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: I can seek

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นค้อนทุบลูกบอลไม้ เป็นของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อมือและสายตา เด็กๆจะต้องออกแรงทุบลูกบอลไม้แต่ละสีให้หล่นลงไปในรางด้านล่าง และลูกบอลไม้นั้นก็ไหลย้อนออกมาด้านหน้าเพื่อให้เด็กสามารถหยิบขึ้นมาใส่ที่หลุมแล้วเริ่มต้นทุบใหม่อีกครั้งได้

  ขนาด : 11x33x10 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WW-1538 WONDER ROCKING HORSE

  อายุ : 18 – 36 เดือน

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can ride

  คำอธิบาย :

  • ม้าโยกที่ออกแบบมาอย่างสวยงามด้วยไม้โค้ง สี
  • เด็กๆสามารถเขียนชื่อในเหรียญทองที่เป็นกราฟิคที่คอม้าโยกได้
  • ช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ และส่งเสริมการทรงตัว

  ขนาด : 30x84x49 cm.

  Packaging : Brown Box + Colour Label

 • WED-3074 COUNTING BALL

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: I love edutainment

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้ด้วยยฟังก์ชันการเล่นด้วยเหตุและผล จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกและการลบตัวเลขที่สนุกสนาน

  การบวก : กดคันโยกเพื่อให้ลูกบอลเด้งขึ้น
  การลบ : หมุนให้ลูกบอลตกลง

  ขนาด : 8x30x16 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WW-1200 STACKING TRAIN

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can stand & walk

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นไม้สำหรับลากจูง  เด็กๆจะสนุกสนานกับการเดินลากจูงรถไฟขบวนนี้  และนำชิ้นส่วนของตัวรถไฟมาต่อเล่นเป็นบล็อกก่อสร้างได้สามารถดัดแปลงรูปร่างของขบวนรถไฟให้เป็นรูปแบบอื่นๆได้  เด็กๆได้สนุกสนานกับความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในการสร้างและเล่นพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ สร้างความสมดุลในการเดินขณะลากจูงรถไฟขบวนนี้

  ขนาด : 8x48x9.5 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WED-3123 TUMBLE CAR

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: I love edutainment

  คำอธิบาย :

  • จะมีขอบเพื่อกั้นรถวิ่งตกออกจากรางและใช้สำหรับจัดเก็บรถยนต์
  • สามารถเล่นร่วมกับรถยนต์แบบไหนก็ได้ที่มีขนาด 1: 64
  • เด็กๆจะสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการดูรถที่วิ่งพลิกลงมาตามรางวิ่ง

  ขนาด : 36x8x30 cm.

  Packaging : Closed Box

 • SW-1810 ROCKING CATER

  อายุ : 18-36 เดือน

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can sit & crawl

  คำอธิบาย :

  • หนอนน้อยโยกเยกที่มีสีสันสดใสจะทำให้เด็กๆสนุกสนานกับการเล่น และช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ และเรื่องของการทรงตัว

  ขนาด : 30x70x32 cm.

  Packaging : Brown box + color label

 • SW-1217 HOPPING BUNNY WALKER

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can stand & walk

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นรถเข็นสำหรับเด็กเล็ก ช่วยพัฒนาการทักษะการเดินมีระบบควบคุมความเร็วเพื่อประคองไม่ให้เด็กล้มคว่ำไปข้างหน้า  และสามารถปรับให้รถเข็นวิ่งเร็วขึ้นได้เมื่อเด็กเดินได้คล่องแล้ว
  • เมื่อเด็กๆเข็นรถไปข้างหน้าเจ้ากระต่าย 2 ตัวจะผลัดกันกระโดดขึ้นและลงพร้อมกับมีเสียงเป็นจังหวะช่วยเพิ่มความสนุกสนานและความตื่นเต้นให้กับเด็กๆมากขึ้น

  ขนาด : 29x36x43 cm.

  Packaging : Closed box

 • WED-3115 ABACUS

  อายุ : 24 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I love edutainment

  คำอธิบาย :

  • ง่ายต่อการเรียนรู้เรื่องการนับและการคำนวณขั้นพื้นฐาน
  • ลูกคิดมีสีที่แตกต่างกันช่วยให้การเรียนรู้สนุกและง่าย
  • • ส่งเสริมการคิดเชิงตรรกะและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

  ขนาด : 8x21x32 ซม.

  Packaging : Closed Box

 • WW-1523 FIRE ENGINE WALKER

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can stand & walk

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นรถเข็นสำหรับเด็กเล็ก ช่วยพัฒนาทักษะการเดิน มีระบบควบคุมความเร็วเพื่อประคองไม่ให้เด็กล้มคว่ำไปข้างหน้า
  • สามารถปรับให้รถเข็นวิ่งเร็วขึ้นได้ เมื่อเด็กเดินได้คล่องตัว
  • มีบล็อกไม้ไว้สำหรับเล่นก่อสร้างและสามารถเก็บของเล่นไว้ในรถเข็นได้

  ขนาด : 32x40x44 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WW-2008 CITY BEADS

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can use fingers

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นชุด City Beads เด็กๆจะได้สนุกสนานกับการขนส่งในเมืองซึ่งสามารถจับให้รถไฟฟ้า เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนที่ผ่านทั้งท้องฟ้าและลอดอุโมงค์ รถยนต์และรถไฟด้านล่างที่วิ่งสวนกันไป-มา ช่วยส่งเสริมการประสานงานระหว่างมือและสายตา ด้วยขนาดของตัว City Beads ที่มีขนาดใหญ่สามารถให้เด็กๆร่วมเล่นกันได้

  ขนาด : 30x49x41 cm.

  Packaging : Brown Box + Colour Label

 • WW-1194 SPACY

  อายุ : 3 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can reach & grasp

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นที่ใช้เล่นในมือ เด็กเล็กสามารถเอานิ้วเกี่ยวจับของเล่นได้อย่างง่ายดาย  เขย่าเพื่อให้เกิดเสียงสร้างความสนใจ  พัฒนาทักษะการได้ยิน เสริมสร้างทักษะการประสานงานระหว่างมือและตา  ของเล่นชิ้นนี้มีความยืดหยุ่นไม่เป็นอันตรายกับเด็กเล็ก

  ขนาด : 10x10x14 cm.

  Packaging : Swing tag