Miniworld

 • WW-4076 MOO MOO TRACTOR

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I love pretend play

  คำอธิบาย :

  • รถแทรกเตอร์วัวน้อย กำลังเดินทางไปเก็บหญ้าแห้งและนำไปเก็บในยุ้งฉาง พร้อมก้าวไปสู่สู่โลกแห่งจินตนาการแล้ว

  ขนาด : 8.5×20.5×9 ซม.

  Packaging : Closed Box

 • WW-4069 ELEPHANT DUMPER

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I love pretend play

  คำอธิบาย :

  • ช้างอันแสนน่ารักกลายเป็นพาหนะ! หูของช้างสามารถหมุนและพลิกได้รอบ ยกหลังช้างขึ้นเพื่อเทสิ่งต่างๆลง

  ขนาด : 9.5x12x9.5 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WW-4033 MINI TOWER CRANE

  อายุ : 24 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I love pretend play

  คำอธิบาย :

  • ชุดของเล่นเครนไม้ ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าหรือสิ่งของขึ้นและลง เป็นชุดของเล่นที่จะไปได้ดีกับ Mini Dumper, Mini Loader, Mini Crane ทำให้เด็กๆสามารถใช้จินตนาการในการเล่นได้มากขึ้นกว่าเดิม

  ขนาด : 24x38x36 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WW-4065 MINI TUK TUK

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I love pretend play

  คำอธิบาย :

  • รถแท็กซี่ไทยพร้อมให้บริการด้วยการออกแบบรถตุ๊กตุ๊กที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของเด็ก ๆ ของเล่นรถตุ๊กตุ๊กมาพร้อมกับคนขับรถที่เป็นมิตร พร้อมจะพาเด็กๆไปเที่ยวชมรอบๆ เมืองแล้ว

  ขนาด : 8.5x13x9 ซม.

  Packaging : Display Box

 • WW-4047 MINI SCHOOL BUS

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: I love pretend playDescription :

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นรถไม้ ที่ได้รับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำแบบใคร เหมาะสำหรับมือเล็กๆ ง่ายต่อการเล่นและพกพาไปได้ทุกที
  • ของเล่นชุดนี้นำรูปแบบมาจากยานพาหนะที่เด็กๆพบเห็นในชีวิตประจำวัน
  • หนึ่งใน Wonderworldcollection ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากเด็กๆในประเทศต่างๆทั่วโลก และของเล่นชุดนี้รถแต่ละคันสามารถเล่นร่วมกันได้

  ขนาด : 8.5x14x10 ซม.

  Packaging : Closed Box

 • WW-4045 MINI ECO CAR

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I love pretend play

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นรถไม้ ที่ได้รับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำแบบใคร  เหมาะสำหรับมือเล็กๆง่ายต่อการเล่นและพกพาไปได้ทุกที่
  • ของเล่นชุดนี้นำรูปแบบมาจากยานพาหนะที่เด็กๆพบเห็นในชีวิตประจำวัน
  • หนึ่งใน Wonderworld collection ที่ได้รับความนิยมจากเด็กๆในประเทศต่างๆทั่วโลก และของเล่นชุดนี้รถแต่ละคันสามารถเล่นร่วมกันได้

  ขนาด : 11x13x8 cm.

  Packaging : Closed box

 • WW-4052 MINI RACING CAR

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I love pretend play

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นไม้รูปทรงรถแข่ง ที่ได้รับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร เหมาะสำหรับมือเล็กๆ ง่ายต่อการเล่นและพกพาไปได้ทุกที่
  • ปล่อยให้การแข่งขันเริ่มต้น เด็กๆจะเพลิดเพลินไปกับความเร็ว
  • หนึ่งใน Wonderworld collection ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากเด็กๆในประเทศต่างๆทั่วโลก และของเล่นชุดนี้รถแต่ละคันสามารถเล่นร่วมกันได้

  ขนาด : 8.5x13x6 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WW-4007 MINI DUMPER

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I love pretend play

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นรถไม้ ที่ได้รับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำแบบใคร เหมาะสำหรับมือเล็กๆ ง่ายต่อการเล่นและพกพาไปได้ทุกที
  • ของเล่นชุดนี้นำรูปแบบมาจากยานพาหนะที่เด็กๆพบเห็นในชีวิตประจำวัน
  • หนึ่งใน Wonderworld collection ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากเด็กๆในประเทศต่างๆทั่วโลก และของเล่นชุดนี้รถแต่ละคันสามารถเล่นร่วมกันได้

  ขนาด : 8.5x13x10 ซม.

  Packaging : Closed Box