WW-4065 MINI TUK TUK
PrintPrint
PrintPrint
ww-4065 display boxww-4065 display box

WW-4065 MINI TUK TUK

อายุ : 18 เดือน+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I love pretend play

คำอธิบาย :

  • รถแท็กซี่ไทยพร้อมให้บริการด้วยการออกแบบรถตุ๊กตุ๊กที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของเด็ก ๆ ของเล่นรถตุ๊กตุ๊กมาพร้อมกับคนขับรถที่เป็นมิตร พร้อมจะพาเด็กๆไปเที่ยวชมรอบๆ เมืองแล้ว

ขนาด : 8.5x13x9 ซม.

Packaging : Display Box

SKU: WW-4034 Categories: , ,
  • Description

Product Description

Mini Tuk Tuk 

Mini Tuk tuk ที่ Wonderworld นำมาออกแบบและย่อส่วนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้นำลักษณะจากรถตุ๊กๆของจริงหรือมีชื่อเรียกทางราชการว่า รถสามล้อเครื่อง โดยประวัติเริ่มแรกเป็นการนำรถสามล้อเครื่อง กระบะบรรทุก จากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาดัดแปลง เข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกปี พ.ศ. 2503 เพื่อทดแทน รถสามล้อถีบ ซึ่งถูกห้ามวิ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ยุคแรก ๆ มีหลายยี่ห้อ แต่ทุกวันนี้ประเทศไทยได้ผลิตและส่งไปจำหน่ายไปยังต่างประเทศด้วย ในนาม “TUK-TUK” สามล้อตุ๊ก ๆ มีบริการทั่วไปทุกจังหวัด ซึ่งบางท้องที่จะมีลักษณะเฉพาะพิเศษ

Where to buy Trix Track in Thailand_FB TH-01
Where to buy Trix Track in Thailand_FB THN_