WW-1088 RAINBOW SOUND BLOCKS
ww-1088_Rainbow Sound Blocksww-1088_Rainbow Sound Blocks
ww-1088_Rainbow Sound Blocksww-1088_Rainbow Sound Blocks
ww-1088_Rainbow Sound Blocksww-1088_Rainbow Sound Blocks
ww-1088_Rainbow Sound Blocksww-1088_Rainbow Sound Blocks
ww-1088_Rainbow Sound Blocksww-1088_Rainbow Sound Blocks

WW-1088 RAINBOW SOUND BLOCKS

อายุ : 24 เดือน+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can stack & sort

คำอธิบาย :

  • เป็นชุดบล็อกไม้ที่มีสีสัน เด็กๆจะได้สนุกสนานไปกับเรียนรู้การเรียงลำดับขนาดของบล็อกให้ลงในกล่องไม้ที่บรรจุชุดบล็อก และเรื่องเสียงที่เชื่อมโยงในเรื่องของขนาดและปริมาณของวัตถุที่อยู่ในบล็อกไม้ พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องสี การผสมสีที่มองผ่านบล็อกไม้ชุดนี้ เด็กๆจะเห็นโลกในหลายสีที่แตกต่างกัน เป็นของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและความรู้ในหลายๆด้านให้กับเด็กๆขณะเล่น

ขนาด : 7x12x23 cm.

Packaging : Window box

SKU: WW-1088 Categories: , ,
  • Description

Product Description

Age : 24 m+

Child Development : I can stack & sort

Description :

  • Colorful blocks, which children will love to unpack and pack. They will learn sorting and matching colors AND sounds as well as to associate sounds with size and quantity. Looking through the blocks, single or in a combination, they see the world in a number of different colors. This toy stimulates curiosity, motor skills and color differentiation. Safety glass.

Dimension : 7x12x23 cm.

Packaging : Window box