WW-7008 MAGIC SWITCHER
PrintPrint
PrintPrint
PrintPrint
PrintPrint
PrintPrint

WW-7008 MAGIC SWITCHER

อายุ : 36 เดือน+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can build

คำอธิบาย :

  • ของเล่นรางลูกบอล สามารถประกอบได้ง่ายด้วยระบบยึดติดของตัวต่อแต่ละตัวทำให้เกิดความมั่งคง
  • เด็กๆจะสนุกสนานได้เรียนรู้กลไกต่างๆ เมื่อเราส่งลูกบอลสีแดงออกไปลงที่กลไก  แต่มันออกมาเป็นสีฟ้า! สวิทซ์เมจิกจะกระตุ้นความอยากรู้ของเด็ก
  • ของเล่นทั้งหมดในชุด Wonder Trix Track  สามารถต่อเล่นได้หลายรูปแบบในชุดเดียวกัน  และสามารถนำแต่ละชุดมาต่อเล่นร่วมกันได้ เพื่อสร้างรูปแบบที่ใหญ่ขึ้น น่าสนใจมากขึ้น ทำให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้นแบบไม่รู้จบ

ขนาด : 52x30x26 cm.

Packaging : Closed box

SKU: WW-7008 Categories: , ,
  • Description

Product Description

How to play –  Magic Switcher

Instruction –  Magic Switcher

How to build – 3 Combo 7002+7008+7012

Instruction –  3 Combo  7002+7008+7012