WW-7011 POWER BOOSTER TRACK
PrintPrint
PrintPrint
PrintPrint

WW-7011 POWER BOOSTER TRACK

อายุ :36 เดือน+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can build

คำอธิบาย :

  • ของเล่นรางลูกบอล สามารถประกอบได้ง่าย ด้วยระบบยึดติดของตัวต่อแต่ละตัว ทำให้เกิดความมั่นคงในการเล่น
  • รางลูกบอลชุดนี้มีเอกลักษณ์แตกต่างจากชุดอื่นๆ คือ เริ่มต้นจากด้านล่างและวิ่งขึ้นไปด้านบน! ด้วย ค้อนต้านแรงโน้มถ่วง เมื่อลูกบอลวิ่งผ่านกลไกเพิ่มพลังทำให้ลูกบอลสามารถวิ่งขึ้นสะพานไปยังกลไกเพิ่มพลังตัวต่อไป ลองจินตนาการดูว่าเด็กๆสามารถจะส่งลูกขึ้นไปได้สูงแค่ไหน
  • ของเล่นทั้งหมดในชุด Wonder Trix Track สามารถต่อเล่นได้หลายรูปแบบในชุดเดียวกัน และสามารถนำแต่ละชุดมาต่อเล่นร่วมกันได้ เพื่อสร้างรูปแบบที่ใหญ่ขึ้น น่าสนใจมากขึ้น ทำให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้นแบบไม่รู้จบ

ขนาด : 30x64x29.5 ซม.

Packaging : Closed box

SKU: WW-7011 Categories: , ,
  • Description

Product Description

Where to buy Trix Track in Thailand_FB TH-01
Where to buy Trix Track in Thailand_FB THN_

How to play –  Power Booster Track

Instruction –  Power Booster Track

How to build – 3 Combo 7005+7011+7016

Instruction –  3 Combo 7005+7011+7016

How to build – 4 Combo – 7003 + 7011 + 7014 + 7016

Instruction  – 4 Combo – 7003 + 7011 + 7014 + 7016