SW-1810 ROCKING CATER
sw-1810_Rocking-Catersw-1810_Rocking-Cater
sw-1810_Rocking Catersw-1810_Rocking Cater
sw-1810_Rocking Catersw-1810_Rocking Cater
sw-1810_Rocking Catersw-1810_Rocking Cater

SW-1810 ROCKING CATER

อายุ : 18-36 เดือน

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can sit & crawl

คำอธิบาย :

  • หนอนน้อยโยกเยกที่มีสีสันสดใสจะทำให้เด็กๆสนุกสนานกับการเล่น และช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ และเรื่องของการทรงตัว

ขนาด : 30x70x32 cm.

Packaging : Brown box + color label

  • Description

Product Description

Age : 18-36 m

Child Development : I can sit & crawl

  • A soft and colourful rocking toy with a friendly character taken from nature which is fun to play. It helps to develop motor skills and sense of equilibrium, exercises arm and leg muscles and is also decorative.

Dimension : 30x70x32 cm.

Packaging : Brown box + color label