I can stand & walk

 • WW-1122 DUCK FAMILY

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can stand & walk

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นไม้สำหรับลากจูง เด็กๆจะสนุกสนานกับการเดินลากจูงครอบครัวเป็ดน้อย ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สร้างความสมดุลในการเดิน เด็กๆจะสนุกไปกับการเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นของครอบครัวเป็ดน้อย

  ขนาด : 8x24x8 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WW-1200 STACKING TRAIN

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can stand & walk

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นไม้สำหรับลากจูง  เด็กๆจะสนุกสนานกับการเดินลากจูงรถไฟขบวนนี้  และนำชิ้นส่วนของตัวรถไฟมาต่อเล่นเป็นบล็อกก่อสร้างได้สามารถดัดแปลงรูปร่างของขบวนรถไฟให้เป็นรูปแบบอื่นๆได้  เด็กๆได้สนุกสนานกับความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในการสร้างและเล่นพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ สร้างความสมดุลในการเดินขณะลากจูงรถไฟขบวนนี้

  ขนาด : 8x48x9.5 cm.

  Packaging : Closed Box

 • SW-1217 HOPPING BUNNY WALKER

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can stand & walk

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นรถเข็นสำหรับเด็กเล็ก ช่วยพัฒนาการทักษะการเดินมีระบบควบคุมความเร็วเพื่อประคองไม่ให้เด็กล้มคว่ำไปข้างหน้า  และสามารถปรับให้รถเข็นวิ่งเร็วขึ้นได้เมื่อเด็กเดินได้คล่องแล้ว
  • เมื่อเด็กๆเข็นรถไปข้างหน้าเจ้ากระต่าย 2 ตัวจะผลัดกันกระโดดขึ้นและลงพร้อมกับมีเสียงเป็นจังหวะช่วยเพิ่มความสนุกสนานและความตื่นเต้นให้กับเด็กๆมากขึ้น

  ขนาด : 29x36x43 cm.

  Packaging : Closed box

 • WW-1209 SAFARI TRAIN

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can stand & walk

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นไม้ลากจูง เด็กๆจะสนุกกับการเดิน ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สร้างสมดุลในการเดิน เด็กๆจะสนุกไปกับการเคลื่อนไหวที่น่ารักของขบวนรถไฟขบวนนี้ สัตว์ต่างๆที่เดินทางมากับรถไฟจะเคลื่อนไหวตามจังหวะที่รถไฟวิ่ง

  ขนาด : 7.5×26.5×10.5 cm.

  Packaging : Window box

 • WW-1523 FIRE ENGINE WALKER

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can stand & walk

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นรถเข็นสำหรับเด็กเล็ก ช่วยพัฒนาทักษะการเดิน มีระบบควบคุมความเร็วเพื่อประคองไม่ให้เด็กล้มคว่ำไปข้างหน้า
  • สามารถปรับให้รถเข็นวิ่งเร็วขึ้นได้ เมื่อเด็กเดินได้คล่องตัว
  • มีบล็อกไม้ไว้สำหรับเล่นก่อสร้างและสามารถเก็บของเล่นไว้ในรถเข็นได้

  ขนาด : 32x40x44 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WW-1516 GIRAFFE WALKER

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can stand & walk

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นรถเข็นรูปทรงยีราฟสำหรับเด็กเล็ก  ช่วยพัฒนาการทักษะการเดินมีระบบควบคุมความเร็ว เพื่อประคองไม่ให้เด็กล้มคว่ำไปข้างหน้า และสามารถปรับให้รถเข็นวิ่งเร็วขึ้นได้เมื่อเด็กเดินได้คล่องแล้ว
  • ตัวกระบะด้านล่างทำเป็นกล่องหยอด ให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตและสี

  ขนาด : 27x40x48 cm.

  Packaging : Brown Box + color label

 • WW-1555 WONDER WALKER

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: I can stand & walk

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นรถเข็นสำหรับเด็กเล็ก ช่วยพัฒนาทักษะการเดิน มีระบบควบคุมความเร็วเพื่อประคองไม่ให้เด็กล้มคว่ำไปข้างหน้า
  • สามารถปรับให้รถเข็นวิ่งเร็วขึ้นได้ เมื่อเด็กเดินได้คล่องแล้ว
  • มีพื้นที่ให้ใส่สิ่งของต่างๆที่เด็กต้องการพาไปด้วยกัน

  ขนาด : 35×39.5×42.5 ซม.

  Packaging : Closed Box