WW-1523 FIRE ENGINE WALKER
ww-1523_ Fire Engine Walkerww-1523_ Fire Engine Walker
ww-1523_ Fire Engine Walkerww-1523_ Fire Engine Walker
ww-1523_ Fire Engine Walkerww-1523_ Fire Engine Walker
ww-1523_ Fire Engine Walkerww-1523_ Fire Engine Walker

WW-1523 FIRE ENGINE WALKER

อายุ : 12 เดือน+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can stand & walk

คำอธิบาย :

  • ของเล่นรถเข็นสำหรับเด็กเล็ก ช่วยพัฒนาทักษะการเดิน มีระบบควบคุมความเร็วเพื่อประคองไม่ให้เด็กล้มคว่ำไปข้างหน้า
  • สามารถปรับให้รถเข็นวิ่งเร็วขึ้นได้ เมื่อเด็กเดินได้คล่องตัว
  • มีบล็อกไม้ไว้สำหรับเล่นก่อสร้างและสามารถเก็บของเล่นไว้ในรถเข็นได้

ขนาด : 32x40x44 cm.

Packaging : Closed Box

SKU: WW-1523 Categories: , ,
  • Description

Product Description

Age : 12 m+

Child Development : I can stand & walk

Description :

  • Learning to walk, the child is assisted by a unique friction system that prevents young children from going too fast, risking tumbling down. Parents can adjust the friction speed as the child gets older. Wooden blocks are provided for construction play. More toys can be stored in the wagon.

Dimension : 32x40x44 cm.

Packaging : Closed Box