WED-3074 COUNTING BALL
wed-3074_Counting Ballwed-3074_Counting Ball
wed-3074_Counting Ballwed-3074_Counting Ball
wed-3074_Counting Ballwed-3074_Counting Ball
wed-3074_Counting Ballwed-3074_Counting Ball

WED-3074 COUNTING BALL

อายุ : 18 เดือน+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: I love edutainment

คำอธิบาย :

  • ของเล่นที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้ด้วยยฟังก์ชันการเล่นด้วยเหตุและผล จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกและการลบตัวเลขที่สนุกสนาน

การบวก : กดคันโยกเพื่อให้ลูกบอลเด้งขึ้น
การลบ : หมุนให้ลูกบอลตกลง

ขนาด : 8x30x16 cm.

Packaging : Closed Box

SKU: WED-3074 Categories: , ,
  • Description

Product Description

Age : 18 m+

Child Development: I love edutainment

Description :

    • This interactive toy will encourage curiosity and learning with a cause and effect function. It will help children to learn about addition and subtraction in the most fun-loving way!

Addition : Pound the lever to bring up the ball Subtraction : The ball rolls down

Dimension : 8x30x16 cm.

Packaging : Closed Box