12-24 Months +

 • WW-7019 SPINNING STARTER TRACK

  อายุ : 18 เดือน

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can build

  คำอธิบาย :

  • ชุด Trix Track พิเศษสำหรับเด็กเล็ก ด้วยลูกบอลขนาดใหญ่ ( 45 มม. )ไม่เสี่ยงต่ออันตรายจากการสำลัก วางลูกบอลที่ด้านบนและดูลูกบอลผ่านกลไกต่างๆ ไปถึงเส้นชัย

  ขนาด : 46×46×39.5 cm.

  Packaging : Window Box

 • WW-2009 BEADS FRAME

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can use fingers

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นชุด Beads Frame ที่ได้รับความนิยมจากอดีตถึงปัจจุบัน เด็กๆจะได้สนุกสนานในการจับลูกปัดไม้ลากไปตามเส้นลวดรูปทรงต่างๆ ช่วยส่งเสริมการประสานงานระหว่างมือและสายตา พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับสีต่างๆ

  ขนาด : 25x30x28 cm.

  Packaging : Exhibition box

 • WW-2530 60 PIECES BLOCK

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can build

  คำอธิบาย :

  • บล็อกไม้จำนวน 60 ชิ้นมี 11 รูปทรงที่ไม่ซ้ำกัน บล็อกไม้ช่วยให้เด็กๆได้สนุกสนานในการต่อบล็อกไม้เล่นและช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านความคิดและจินตนาการ

  ขนาด : 36x24x2 cm.

  Packaging : Closed box

 • WW-7020 FLIPPING STARTER TRACK

  อายุ : 18 เดือน

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can build

  คำอธิบาย :

  • ชุด Trix Track พิเศษสำหรับเด็กเล็ก ด้วยลูกบอลขนาดใหญ่ (45 มม.) ไม่เสี่ยงต่ออันตรายจากการสำลัก วางลูกบอลที่ด้านบนและดูลูกบอลผ่านกลไกต่าง ๆ ไปถึงเส้นชัย

  ขนาด : 46×46×39.5 cm.

  Packaging : Window Box

 • WED-3087 NEO SORTER

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: I can match & group

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นกล่องหยอดตัวเล่นไม้ มีตัวเล่นรูปทรงเรขาคณิตด้วยกัน 6 รูปทรง ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การจับคู่รูปทรง เรื่องของสีโดยจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในส่วนของกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับสิ่งของ และสายตาในการมองความแตกต่างของรูปทรงแต่ละรูปทรง

  ขนาด : 15x18x14 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WW-1023 ROLLING SORTER

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can match & group

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นกล่องหยอดตัวเล่นไม้ มีตัวเล่นรูปทรงเรขาคณิตขั้นพื้นฐาน 6 รูปทรงช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจับคู่รูปทรง เรื่องของสี โดยจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในส่วนของกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับสิ่งของ และสายตาในการมองความแตกต่างของรูปทรงแต่ละรูปทรง เด็กๆสามารถสนุกสนานเพิ่มขึ้นเมื่อเอาตัวรูปทรงไม้หยอดลงในกล่องหยอดจนครบ แล้วตัวกล่องกลิ้งหมุนไป-มาเพื่อฟังเสียงตัวเล่นไม้กระทบกัน

  ขนาด : 15x15x12 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WW-1202 GIRAFFE STACKING RINGS

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can stack & sort

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นวงแหวนยีราฟคอยาว ประกอบด้วยวงแหวนไม้สีสันสดใส 4 ชิ้น มีฐานโค้งเพื่อความปลอดภัยใรการเล่น ช่วยยกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับสี, การเรียงลำดับขนาดใหญ่-เล็ก และส่งเสริมการประสานงานระหว่างมือและสายตา

  ขนาด : 8.5×8.5×15 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WW-1542 WHEELY GIRAFFE

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can sit & crawl

  คำอธิบาย :

  • สนุกกับรถไม้รูปทรงยีราฟ
  • ส่งเสริมการประสานงานระหว่างมือและสายตา, พัฒนากล้ามเนื้อมือ
  • เป็นตัวยีราฟที่น่ารักและสีสันสดใส  ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ

  ขนาด : 7x10x11 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WED-3091 GEO SHAPE SORTER

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: I can match & group

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นไม้เรียงลำดับรูปทรง สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานพร้อมการเรียงลำดับความสูงของบล็อกไม้และสีสันที่แตกต่างกัน ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสมอง กล้ามเนื้อมือประสาทสัมผัสกับสายตาในการแบ่งแยกรูปทรง ความสูงและสี

  ขนาด : 25x25x10 cm.

  Packaging : Closed box

 • WW-4084 WONDER FIRE STATION

  อายุ : 18 เดือน

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I love pretend play

  คำอธิบาย :

  • ชุด Wonder Fire Station นี้ประกอบไปด้วยรถดับเพลิง, เฮลิคอปเตอร์กู้ภัย และสถานนีดับเพลิง
  • เด็กๆจะมีช่วงเวลาที่สนุกสนานกับการจำลองเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการออกไปช่วยดับเพลิง
  • พ่อแม่สามารถสอนให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการดับเพลิงในขณะที่เด็กเล่นได้

  ขนาด : 8.5×17.5×7 cm.

  Packaging : Window Box

 • WED-3101 NATURAL SHAPE SORTER

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: I can match & group

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นกล่องหยอดตัวเล่นไม้ มีตัวเล่นเป็นรูปทรงเรขาคณิต 6 รูปทรง ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การจับคู่รูปทรง เรื่องของสีโดยจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในส่วนของกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับสิ่งของ และสายตาในการมองความแตกต่างของรูปทรงแต่ละรูปทรงโดยตัวบล็อกไม้และตัวกล่องใช้สีที่สกัดจากพืช

  ขนาด : 15x15x9 cm.

  Packaging : Closed box

 • WED-3085 TOWER STAIR

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: I can stack & sort

  คำอธิบาย :

  • เป็นของเล่นรูปร่างที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งกระตุ้นให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการนับ การเรียงลำดับ และการจับคู่สี
  • ตัวเสาสามารถถอดออกได้ สามารถสลับตำแหน่งเสาได้หรือเมื่อเด็กล้มทับตัวเสาก็จะพับหลุดออกมา เพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กๆ

  Dimension : 7x30x18 cm.

  Packaging : Window Box