12-24 Months +

 • WW-7019 SPINNING STARTER TRACK

  อายุ : 18 เดือน

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can build

  คำอธิบาย :

  • ชุด Trix Track พิเศษสำหรับเด็กเล็ก ด้วยลูกบอลขนาดใหญ่ ( 45 มม. )ไม่เสี่ยงต่ออันตรายจากการสำลัก วางลูกบอลที่ด้านบนและดูลูกบอลผ่านกลไกต่างๆ ไปถึงเส้นชัย

  ขนาด : 46×46×39.5 cm.

  Packaging : Window Box

 • WW-2009 BEADS FRAME

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can use fingers

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นชุด Beads Frame ที่ได้รับความนิยมจากอดีตถึงปัจจุบัน เด็กๆจะได้สนุกสนานในการจับลูกปัดไม้ลากไปตามเส้นลวดรูปทรงต่างๆ ช่วยส่งเสริมการประสานงานระหว่างมือและสายตา พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับสีต่างๆ

  ขนาด : 25x30x28 cm.

  Packaging : Exhibition box

 • WW-2530 60 PIECES BLOCK

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can build

  คำอธิบาย :

  • บล็อกไม้จำนวน 60 ชิ้นมี 11 รูปทรงที่ไม่ซ้ำกัน บล็อกไม้ช่วยให้เด็กๆได้สนุกสนานในการต่อบล็อกไม้เล่นและช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านความคิดและจินตนาการ

  ขนาด : 36x24x2 cm.

  Packaging : Closed box

 • WW-7020 FLIPPING STARTER TRACK

  อายุ : 18 เดือน

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can build

  คำอธิบาย :

  • ชุด Trix Track พิเศษสำหรับเด็กเล็ก ด้วยลูกบอลขนาดใหญ่ (45 มม.) ไม่เสี่ยงต่ออันตรายจากการสำลัก วางลูกบอลที่ด้านบนและดูลูกบอลผ่านกลไกต่าง ๆ ไปถึงเส้นชัย

  ขนาด : 46×46×39.5 cm.

  Packaging : Window Box

 • WW-1202 GIRAFFE STACKING RINGS

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can stack & sort

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นวงแหวนยีราฟคอยาว ประกอบด้วยวงแหวนไม้สีสันสดใส 4 ชิ้น มีฐานโค้งเพื่อความปลอดภัยใรการเล่น ช่วยยกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับสี, การเรียงลำดับขนาดใหญ่-เล็ก และส่งเสริมการประสานงานระหว่างมือและสายตา

  ขนาด : 8.5×8.5×15 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WW-1542 WHEELY GIRAFFE

  อายุ : 12 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can sit & crawl

  คำอธิบาย :

  • สนุกกับรถไม้รูปทรงยีราฟ
  • ส่งเสริมการประสานงานระหว่างมือและสายตา, พัฒนากล้ามเนื้อมือ
  • เป็นตัวยีราฟที่น่ารักและสีสันสดใส  ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ

  ขนาด : 7x10x11 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WW-4084 WONDER FIRE STATION

  อายุ : 18 เดือน

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I love pretend play

  คำอธิบาย :

  • ชุด Wonder Fire Station นี้ประกอบไปด้วยรถดับเพลิง, เฮลิคอปเตอร์กู้ภัย และสถานนีดับเพลิง
  • เด็กๆจะมีช่วงเวลาที่สนุกสนานกับการจำลองเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการออกไปช่วยดับเพลิง
  • พ่อแม่สามารถสอนให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการดับเพลิงในขณะที่เด็กเล่นได้

  ขนาด : 8.5×17.5×7 cm.

  Packaging : Window Box

 • WW-4003 MINI FIRE ENGINE

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I love pretend play

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นรถไม้ ที่ได้รับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซำ้แบบใคร เหมาะสำหรับมือเล็กๆ ง่ายต่อการเล่นและพกพาไปได้ทุกที่
  • ของเล่นชุดนี้นำรูปแบบมาจากยานพาหนะที่เด็กๆพบเห็นในชีวิตประจำวัน
  • หนึ่งใน Wonderworld collection ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากเด็กๆในประเทศต่างๆทั่วโลก และของเล่นชุดนี้รถแต่ละคันสามารถเล่นร่วมกันได้

  ขนาด : 8.5x14x17 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WW-4005 MINI LOADER

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I love pretend play

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นรถไม้ ที่ได้รับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำแบบใคร เหมาะสำหรับมือเล็กๆ ง่ายต่อการเล่นและพกพาไปได้ทุกที
  • ของเล่นชุดนี้นำรูปแบบมาจากยานพาหนะที่เด็กๆพบเห็นในชีวิตประจำวัน
  • หนึ่งใน Wonderworld collection ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากเด็กๆในประเทศต่างๆทั่วโลก และของเล่นชุดนี้รถแต่ละคันสามารถเล่นร่วมกันได้

  ขนาด : 8.5x16x9 ซม.

  Packaging : Closed Box

 • WW-4083 WONDER FARM

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I love pretend play

  คำอธิบาย :

  • รถแทรกเตอร์คันนี้มาพร้อมกับโรงนาแสนสบายและสัตว์น่ารักๆ เด็กๆจะมีช่วงเวลาที่ดีกับประสบการณ์การทำฟาร์มที่สนุกสนาน  พ่อแม่สามารถสอนเด็กเกี่ยวกับฟาร์มขณะที่เล่นได้

  ขนาด : 8.5×17.5×7 cm.

  Packaging : Window Box

 • WED-3090 1-5 STACKER

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: I can stack & sort

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นไม้นับจำนวน 1-5  ออกแบบมาเพื่อเพิ่มมุมมองในการเล่นให้กับเด็ก โดยจะวางแผ่นไม้แต่ละจำนวนไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามจำนวนเสา และให้ตรงกับหมายเลขที่กำหนดอยู่ด้านหน้าที่ฐาน เด็กๆจะได้เรียนรู้การนับจำนวน , ตัวเลข และเรื่องสี

  ขนาด : 9x29x10 cm.

  Packaging : Closed Box

 • WW-4056 MINI RECYCLING TRUCK

  อายุ : 18 เดือน+

  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I love pretend play

  คำอธิบาย :

  • ของเล่นรถไม้ ที่ได้รับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำแบบใคร เหมาะสำหรับมือเล็กๆ ง่ายต่อการเล่นและพกพาไปได้ทุกที
  • ของเล่นชุดนี้นำรูปแบบมาจากยานพาหนะที่เด็กๆพบเห็นในชีวิตประจำวัน
  • หนึ่งใน Wonderworld collection ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากเด็กๆในประเทศต่างๆทั่วโลก และของเล่นชุดนี้รถแต่ละคันสามารถเล่นร่วมกันได้

  ขนาด : 8.5x14x9 ซม.

  Packaging : Closed Box