WED-3088 POUNDING BALL
wed-3088_Pounding Ballwed-3088_Pounding Ball
wed-3088-playwed-3088-play
wed-3088_Pounding Ballwed-3088_Pounding Ball
wed-3088_Pounding Ballwed-3088_Pounding Ball
wed-3088-boxwed-3088-box

WED-3088 POUNDING BALL

อายุ : 18 เดือน+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can seek

คำอธิบาย :

  • ของเล่นค้อนทุบลูกบอลที่ได้รับความนิยมตลอดมาด้วยการออกแบบฐานลาดชันช่วยเพิ่มมุมมองรับสายตาให้กับการเล่น  เด็กๆกำลังเล่นเพิ่มความสนุกสนานโดยทุบลูกบอลแล้วลูกบอลจะหล่นลงไปที่ทางออกด้านหน้าเพื่อให้เด็กสามารถหยิบขึ้นมาใส่ที่หลุมแล้วเริ่มต้นทุบใหม่อีกครั้ง

ขนาด : 15x18x14 cm.

Packaging : Closed Box

  • Description

Product Description

Where to buy Trix Track in Thailand_FB TH-01
Where to buy Trix Track in Thailand_FB THN_