WED-3101 NATURAL SHAPE SORTER
wed-3101_Natural Shape Sorterwed-3101_Natural Shape Sorter
wed-3101wed-3101
wed-3101_Natural Shape Sorterwed-3101_Natural Shape Sorter
wed-3101_Natural Shape Sorterwed-3101_Natural Shape Sorter
wed-3101-boxwed-3101-box

WED-3101 NATURAL SHAPE SORTER

อายุ : 18 เดือน+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: I can match & group

คำอธิบาย :

  • ของเล่นกล่องหยอดตัวเล่นไม้ มีตัวเล่นเป็นรูปทรงเรขาคณิต 6 รูปทรง ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การจับคู่รูปทรง เรื่องของสีโดยจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในส่วนของกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับสิ่งของ และสายตาในการมองความแตกต่างของรูปทรงแต่ละรูปทรงโดยตัวบล็อกไม้และตัวกล่องใช้สีที่สกัดจากพืช

ขนาด : 15x15x9 cm.

Packaging : Closed box

  • Description

Product Description

Age : 18m+

Child Development: I can match & group

Description :

  • Back to new nature with Natural Shape Sorter which the color made from wood stain natural botanical extracts. Sorter includes six different shaped blocks will find the different shaped holes.

Dimension : 15x15x9 cm.

Packaging : Closed box