WW-2009 BEADS FRAME
ww-2009_Beads Frameww-2009_Beads Frame
ww-2009_Beads Frameww-2009_Beads Frame
ww-2009_Beads Frameww-2009_Beads Frame

WW-2009 BEADS FRAME

อายุ : 12 เดือน+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can use fingers

คำอธิบาย :

  • ของเล่นชุด Beads Frame ที่ได้รับความนิยมจากอดีตถึงปัจจุบัน เด็กๆจะได้สนุกสนานในการจับลูกปัดไม้ลากไปตามเส้นลวดรูปทรงต่างๆ ช่วยส่งเสริมการประสานงานระหว่างมือและสายตา พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับสีต่างๆ

ขนาด : 25x30x28 cm.

Packaging : Exhibition box

SKU: WW-2009 Categories: , ,
  • Description

Product Description

Age : 12m+

Child Development : I can use fingers

Description :

  • One or more can play this bead roller-coaster and have a lot of fun whilst developing hand-eyd coordination, shape and color recognition as well as fine-tuning motor skills. Strategy is needed, imagination and vision-tracking and of the end come the rewarding click in distinctive tones. Wires heavily coated in lively colors, matching beads in sare non-toxic colors, solid base.

Dimension : 25x30x28 cm.

Packaging : Exhibition box