WW-2511 WONDER SENSORY BLOCKS
ww-2511_Wonder Sensory Blocksww-2511_Wonder Sensory Blocks
ww-2511_Wonder Sensory Blocksww-2511_Wonder Sensory Blocks
ww-2511_Wonder Sensory Blocksww-2511_Wonder Sensory Blocks
ww-2511_Wonder Sensory Blocksww-2511_Wonder Sensory Blocks

WW-2511 WONDER SENSORY BLOCKS

อายุ : 24 เดือน+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can match & group

คำอธิบาย :

 • บล็อกไม้ชุดนี้จะช่วยส่งเสริมประสาทสัมผัสจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ ในการพัฒนาทักษะการมองเห็น การสัมผัสและการได้ยิน
 • การมองเห็น
  เด็กๆสามารถพัฒนาทักษะการมองเห็น โดยการผสมสีผ่านแสงในบล็อกสีแดง สีน้ำเงินและสีเหลือง
 • การสัมผัส
  เด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของวัตถุโดยการสัมผัส
 • คู่มือการเรียนรู้
  เด็กๆต้องสัมผัสวัตถุในแต่ละครั้งในแผงไม้ที่มีวัตถุแตกต่างกัน แล้วพวกเขาต้องคาดเดาและเลือกบล็อกที่มีพื้นผิวเดียวกัน
  1. ใส่วัตถุทั้งหมดลงในถุงเล็กๆ
  2. แตะพื้นผิวของวัตถุครั้งละครั้ง
  3. คาดเดาและเลือกบล็อกที่มีพื้นผิวเดียวกัน
 • การได้ยิน
  เด็กๆสามารถพัฒนาทักษะการได้ยิน โดยเขย่าบล็อกสีเขียวและสีส้ม พวกเขาจะได้เรียนรู้เสียงที่แตกต่างซึ่งจะทำให้พวกเด็กๆสนุกสนานและตื่นเต้น

ขนาด : 8x17x20 cm.

Packaging : Closed Box

SKU: WW-2511 Categories: , ,
 • Description

Product Description

Age : 24m+

Child Development : I can match & group

Description :

 • The sensory blocks will make benefit to your children to develop 3 senses skills, vision, touch and hearing.
 • Vision Children can develop their vision skills by color mixture between 3 blocks in primary colors which are red, blue and yellow.
 • Touch The children will learn the difference of the object by touching.
 • Learning guide The children have to touch one of object at a time in the wooden panel which contains soft mirror, different texture of fabric. Then they have to take a guess and grab the block which same surface. 1. Put all of the block into the little bag 2. Touch one object surface at a time 3. Take a guess and grab the block which same surface.
 • Hearing Children can develop their hearing skills by shaking the green and orange color blocks. They will learn the different sounds which will bring them excitement.

Dimension : 8x17x20 cm.

Packaging : Closed Box