WW-2515 WONDER ABC BLOCKS
ww-2515_Wonder ABC Blocksww-2515_Wonder ABC Blocks
ww-2515_Wonder ABC Blocksww-2515_Wonder ABC Blocks
ww-2515_Wonder ABC Blocksww-2515_Wonder ABC Blocks

WW-2515 WONDER ABC BLOCKS

อายุ : 24 เดือน+

การส่งเสริมพัฒาการเด็ก : I love edutainment

คำอธิบาย :

  • เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและคำศัทพ์ 26 ตัวอักษร
  • สามารถนำมาเล่นต่อเป็นบล็อกก่อสร้างได้
  • มีถุงผ้าสำหรับจัดเก็บตัวบล็อกไม้

ขนาด : 8x52x4 cm.

Packaging : Closed Box

SKU: WW-2515 Categories: , ,
  • Description

Product Description

Age : 24 m+

Child Development : I love edutainment

Description :

  • Learning alphabets with pictures
  • Can play as construction blocks
  • Fabric bag provided for storage

Dimension : 8x52x4 cm.

Packaging : Closed Box