WW-4031 RIDE ON FIRE ENGINE
WW-4031_Ride On Fire EngineWW-4031_Ride On Fire Engine
WW-4031_Ride On Fire EngineWW-4031_Ride On Fire Engine
WW-4031_Ride On Fire EngineWW-4031_Ride On Fire Engine
WW-4031_Ride On Fire EngineWW-4031_Ride On Fire Engine

WW-4031 RIDE ON FIRE ENGINE

อายุ : 18-36 เดือน

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can ride

คำอธิบาย :

  • เด็กๆจะสามารถเดินทางไปได้รอบๆ พร้อมกับรถดับเพลิงด้วยตัวเองตามบทบาทสมมุติในการเป็นพนักงานดับเพลิงในการปฎิษัติหน้าที่ตามจินตนาการ  จับที่จับเพื่อควบคุมทิศทางในการขับเคลื่อนตัวรถและตัวพื้นที่ใต้เบาะที่นั่งสามารถเก็บของได้ เป็นของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ

ขนาด : 27x50x37 cm.

Packaging : Brown box + color label

  • Description

Product Description

Age : 18-36 m

Child Development : I can ride

Description :

  • Children now can go around with their own wooden ride-on fire engine like a real fireman on duty. Steer the handle to control the direction as it responds to the fire alarm. Item can be stored in the space available underneath the seat.

Dimension : 27x50x37 cm.

Packaging : Brown box + color label