WW-4540 LITTLE TOOL BOX
ww-4540_ Little Tool Boxww-4540_ Little Tool Box
ww-4540_ Little Tool Boxww-4540_ Little Tool Box
ww-4540_ Little Tool Boxww-4540_ Little Tool Box
ww-4540_ Little Tool Boxww-4540_ Little Tool Box
ww-4540_ Little Tool Boxww-4540_ Little Tool Box
ww-4540_ Little Tool Boxww-4540_ Little Tool Box

WW-4540 LITTLE TOOL BOX

อายุ : 24 เดือน+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: I love pretend play

คำอธิบาย :

  • ของเล่นกล่องเครื่องมือและโต๊ะช่างสำหรับช่างตัวน้อย เหมาะสมที่จะเป็นกล่องเครื่องมือชุดแรกสำหรับเด็กเล็ก เพราะไม่มีชิ้นส่วนขนาดเล็กที่จะเข้าไปติดหลอดลม ส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อ และพัฒนาทักษะการประสานงานระหว่างตากับมือ
  • ในชุดประกอบด้วย เลื่อย ,ไขควง ,ประแจ ,ค้อน , ตะปู และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ
  • ใช้เป็นโต๊ะทำงานและกล่องเก็บของได้ในตัว โดยเมื่อพลิกโต๊ะทำงาน จะกลายเป็นกล่องเครื่องมือสำหรับการจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นการเล่น

ขนาด : 12x20x15 ซม.

Packaging : Closed Box

SKU: WW-4540 Categories: , ,
  • Description

Product Description

Where to buy Trix Track in Thailand_FB TH-01
Where to buy Trix Track in Thailand_FB THN_