WW-4519 WORK BENCH ‘N’ BOX
ww-4519_Work Bench ‘N’ Boxww-4519_Work Bench ‘N’ Box
ww-4519_Work Bench ‘N’ Boxww-4519_Work Bench ‘N’ Box
ww-4519_Work Bench ‘N’ Boxww-4519_Work Bench ‘N’ Box
ww-4519_Work Bench ‘N’ Boxww-4519_Work Bench ‘N’ Box
ww-4519_Work Bench ‘N’ Boxww-4519_Work Bench ‘N’ Box
ww-4519_Work Bench ‘N’ Boxww-4519_Work Bench ‘N’ Box

WW-4519 WORK BENCH ‘N’ BOX

อายุ : 36 เดือน+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I love pretend play

คำอธิบาย :

  • ของเล่นกล่องเครื่องมือและโต๊ะช่างสำหรับช่างตัวน้อย เหมาะสมที่จะเป็นกล่องเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมือ และพัฒนาทักษะการประสานงานระหว่างตากับมือ
  • ในชุดประกอบด้วย ไขขวง, ประแจ , ค้อน ,ตะปูและอุปกรณ์อื่นๆ
  • ใช้เป็นโต๊ะทำงานและกล่องเก็บของได้ในตัว โดยเมื่อพลิกโต๊ะทำงาน จะกลายเป็นกล่องเครื่องมือสำหรับจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นจาการเล่น

ขนาด : 18x25x15 cm.

Packaging : Closed Box

SKU: WW-4519 Categories: , ,
  • Description

Product Description

Age : 36 m+

Child Development : I love pretend play

Description :

  • A compact-sized work bench that functions just like the full-scale work bench, come completed with tools and accessories. Flip over and turn it into a carry-along tool box for storing accessories after finished playing. 2-in-1function!

Dimension : 18x25x15 cm.

Packaging : Closed Box