WW-7021 DOUBLE SPRINTING BALLS
ww-7021 main_ww-7021 main_
ww-7021 child3ww-7021 child3
ww7021-1ww7021-1
ww7021-2ww7021-2
ww-7018ww-7018
ww-7018ww-7018
ww-7018ww-7018
ww-7018ww-7018
ww-7018ww-7018

WW-7021 DOUBLE SPRINTING BALLS

อายุ : 36 เดือน+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can build

คำอธิบาย :

  • ของเล่นรางลูกบอล สามารถประกอบได้ง่าย ด้วยระบบยึดติดของตัวต่อแต่ละตัวทำให้เกิดความมั่นคงในการเล่น
  • มาลุ้นกันว่าลูกบอลลูกใหญ่และลูกบอลลูกเล็กจะวิ่งผ่านเส้นทางและช่วยกันให้ผ่านกลไกต่างๆไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไร
  • ของเล่นทั้งหมดในชุด Wonder Trix Track สามารถต่อเล่นได้หลายรูปแบบในชุดเดียวกัน และสามารถนำแต่ละชุดมาต่อเล่นร่วมกันได้ เพื่อสร้างรูปแบบที่ใหญ่ขึ้นน่าสนมากขึ้น ทำให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้นแบบไม่รู้จบ

ขนาด : 74×50.5×32 cm.

Packaging : Window Box

  • Description

Product Description

How to play –  Double Sprinting Balls

Instruction – Double Sprinting Balls