WW-2505 50 PIECES BLOCK
ww-2505_50 Pieces Blocksww-2505_50 Pieces Blocks
ww-2505_50 Pieces Blocksww-2505_50 Pieces Blocks
ww-2505_50 Pieces Blocksww-2505_50 Pieces Blocks
ww-2505_50 Pieces Blocksww-2505_50 Pieces Blocks

WW-2505 50 PIECES BLOCK

อายุ : 24 เดือน+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can build

คำอธิบาย :

  • บล็อกไม้ก่อสรา้งรูปทรงเราคณิต จำนวน 50 ชิ้น เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
  • ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา และส่งเสริมการประสานงานระหว่างมือและสายตา

ขนาด : 5x23x18 cm.

Packaging : Closed Box

SKU: WW-2505 Categories: , ,
  • Description

Product Description

Age : 24m+

Child Development : I can build

Description :

  • Wooden Construction blocks are great tool to develop creativity and imagination. 50 blocks allow children to create anything as far as their imagination will allow. Special feature of carved pole let children build wide variety of constructions.

Dimension : 5x23x18 cm.

Packaging : Closed Box