WW-2512 TOWER BLOCK
ww-2512-_Tower Blockww-2512-_Tower Block
ww-2512-_Tower Blockww-2512-_Tower Block
ww-2512-_Tower Blockww-2512-_Tower Block
ww-2512-_Tower Blockww-2512-_Tower Block

WW-2512 TOWER BLOCK

อายุ : 24 เดือน+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can build

คำอธิบาย :

  • บล็อกไม้สีสันสดใสที่มีรูปร่างแปลกตาจากบล็อกเดิมๆ
  • เรียนรู้การจับคู่ของขนาด รูปร่างที่เรียงลำดับการซ้อนกัน
  • พัฒนาทักษะการคิด การทดลองและข้อผิดพลาด

ขนาด : 4x9x19 cm.

Packaging : Closed Box

SKU: WW-2512 Categories: , ,
  • Description

Product Description

Age : 24 m+

Child Development : I can build

Description :

  • Colorful blocks with unconventional basic shapes.
  • Learn matching shape, sequencing, stacking.
  • To develop hand & eye coordination, logical thinking, trial & error skills.

Dimension : 4x9x19 cm.

Packaging : Closed Box