WW-2525 ANIMAL BLOCKS
ww-2525-02ww-2525-02
ww-2525-01ww-2525-01

WW-2525 ANIMAL BLOCKS

อายุ : 24 เดือน+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can build

คำอธิบาย :

  • บล็อกสัตว์ที่มีสีสันซึ่งสามารถจัดเรียงและซ้อนกันได้หลายรูปแบบ เป็นเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กๆ
  • ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา และส่งเสริมการประสานงานระหว่างมือและตา

ขนาด : 22x2x17 cm.

Packaging : Window box

SKU: WW-2525 Categories: , ,
  • Description

Product Description

Age : 24m+

Child Development : I can build

Description :

  • Colorful animal blocks which can be sorted and stacked in many different patterns. Improves Hand Co-Ordination, brain processing ability and coordination of the brain and hand from stacking both vertically and horizontally, and hand muscles from movements. Develop imagination and creativity.

Dimension : 22x2x17 cm.

Packaging : Window box