WED-3084 TRANSPORT MATCHING GAME
wed-3084_Transport Matching Gamewed-3084_Transport Matching Game
wed-3084_Transport Matching Gamewed-3084_Transport Matching Game
wed-3084_Transport Matching Gamewed-3084_Transport Matching Game
wed-3084_Transport Matching Gamewed-3084_Transport Matching Game
wed-3084_Transport Matching Gamewed-3084_Transport Matching Game
wed-3084_Transport Matching Gamewed-3084_Transport Matching Game
wed-3084_Transport Matching Gamewed-3084_Transport Matching Game
wed-3084-boxwed-3084-box

WED-3084 TRANSPORT MATCHING GAME

อายุ : 24 ปี+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I love edutainment

คำอธิบาย :

  • เกมจับคู่ที่มีเอกลักษณ์ เข้าใจได้ง่าย เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการเดินทาง,การขนส่ง เป็นของเล่นเพื่อฝึกออกกำลังนิ้วเพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียน โดยการลากตัวเล่นไปตามร่องที่มีลักษณะเหมือนตัวอักษรในรูปแบบต่างๆ และช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการวางแผน

เริ่มต้น :

  • ตั้งโจทย์โดยการหมุนสามเหลี่ยมที่มุมขวาด้านบน ให้ รูป รถ , เรือ , เครื่องบิน เรืยงสีกันตามที่ต้องการ เพื่อเป็นโจทย์สำหรับการเล่น

วิธีเล่น :

  • ลากตัวเล่นที่มีสีและรูปแบบที่เหมือนกันกับโจทย์ไปยังตำแหน่งที่ตรงกัน โดยลากไปตามร่องที่มีตัวเล่นอื่นขวางอยู่ ทำให้เด้กต้องหาวิธีแก้ไขเพื่อให้ตัวเล่นผ่านไปได้

ขนาด : 23x35x4 ซม.

Packaging : Window Box

  • Description

Product Description

Where to buy Trix Track in Thailand_FB TH-01
Where to buy Trix Track in Thailand_FB THN_