WW-7020 FLIPPING STARTER TRACK
ww-7020_ Flipping Starter Trackww-7020_ Flipping Starter Track
ww-7020_ Flipping Starter Trackww-7020_ Flipping Starter Track
ww-7020_ Flipping Starter Trackww-7020_ Flipping Starter Track
ww-7020_ Flipping Starter Trackww-7020_ Flipping Starter Track
ww-7018ww-7018
ww-7018ww-7018
ww-7018ww-7018
ww-7018ww-7018
ww7019-05ww7019-05
ww7019-07ww7019-07

WW-7020 FLIPPING STARTER TRACK

อายุ : 18 เดือน

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can build

คำอธิบาย :

  • ชุด Trix Track พิเศษสำหรับเด็กเล็ก ด้วยลูกบอลขนาดใหญ่ (45 มม.) ไม่เสี่ยงต่ออันตรายจากการสำลัก วางลูกบอลที่ด้านบนและดูลูกบอลผ่านกลไกต่าง ๆ ไปถึงเส้นชัย

ขนาด : 46×46×39.5 cm.

Packaging : Window Box

  • Description

Product Description

How to play – Flipping Starter Track