WW-2520 75 PIECES BLOCK
ww-2520_75 Pieces Blockww-2520_75 Pieces Block
ww-2520_75 Pieces Blockww-2520_75 Pieces Block
ww-2520_75 Pieces Blockww-2520_75 Pieces Block

WW-2520 75 PIECES BLOCK

อายุ : 24 เดือน+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can build

คำอธิบาย :

  • บล็อกไม้รูปทรงเรขาคณิตเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
  • บล็อกไม้ช่วยให้เด็กๆได้สนุกสนานกับความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในการสร้างและเล่น

ขนาด : 36x20x2 cm.

Packaging : Closed Box

SKU: WW-2520 Categories: , ,
  • Description

Product Description

Age : 24 m+

Child Development : I can build

Description :

  • Geometric Wooden Construction blocks are great tool to develop creativity and imagination.
  • Wooden blocks encourage children to explore their own creativity to build and play.

Dimension : 36x20x2 cm.

Packaging : Closed Box